1. A1. It Loved... (Carlos Nino Remix) 1:00
  2. A2. Blanc (Xiu Xiu Remix) 1:00
  3. B1. Kamaji (Ben Chatwin Remix) 1:00
  4. B2. Apaixonado (MachineFabriek Remix) 1:00