1. A1. Dewol Mulatu Estatke 1:00
  2. A2. Yekermo Sew Mulatu Estatke 1:00
  3. A3. Gubelye Mulatu Estatke 1:00
  4. A4. Asmarina Mulatu Estatke 1:00
  5. A5. Yekatit Mulatu Estatke 1:00
  6. B2. Tezetaye Atchi Lidj Mulatu Estatke 1:00
  7. B3. Sabye Mulatu Estatke 1:00
  8. B4. Ene Alantchi Alnorem Mulatu Estatke 1:00