1. Rock-A-Bye My BabyRock-A-Bye My Bab Hosono House 1:39
  2. Boku Wa ChottoBoku Wa Chott Hosono House 1:48
  3. Choo Choo Gatagoto Hosono House 1:57
  4. Owari No Kisetsu Hosono House 1:51
  5. Fuyu Goe Hosono House 1:30
  6. Party Hosono House 1:03
  7. Fuku Wa Uchi One Wa Soto Hosono House 1:45
  8. Jusho Futei Mushoku Tei Shunyu Hosono House 1:22
  9. Koi Wa Momoiro Hosono House 1:32
  10. Bara To Yaju Hosono House 1:56
  11. Ai Ai Gasa Hosono House 0:18