1. 1. Over You 1:30
  2. 2. Over You (Mix 2) 1:30
  3. 3. Shining Through 1:31
  4. 4. Shining Through (Dance Mix) 1:30